Vilkår og betingelser

1. Generelle vilkår

Disse vilkårene regulerer levering av Digital Garden AS (org. nr. 984 106 211) ("Digital Garden»") sin hjemmesidebygger ("Tjenesten"). Din bruk av Tjenesten er underlagt disse vilkår og betingelser ("Tjenesteavtalen»"). Digital Garden forbeholder seg retten til å oppdatere og endre Tjenesteavtalen uten forvarsel eller aksept av deg. Ved å bruke tjenesten, bekrefter du din ugjenkallelige aksept av disse vilkårene.

Vilkårene for bruk utgjør en bindende juridisk avtale mellom deg som bruker ("du") og datterselskapene og / eller filialer av Digital Garden AS.

Som bruker av Tjenesten godtar du å være bundet av denne avtalen. Du har kun tillatelse til å bruke Tjenesten hvis du aksepterer å overholde Tjenesteavtalen.

LES TJENESTEAVTALEN NØYE. HVIS DU IKKE ER ENIG MED TJENESTEAVTALEN må du slutte å bruke Tjenesten. Hvis du ønsker å bli medlem og benytte deg av Tjenesten, må du LESE HELE AVTALEN OG GODTA den under registreringsprosessen.

Digital Garden kan endre denne avtalen fra tid til annen, og slike endringer skal tre i kraft etter kunngjøring av på nettstedet dynify.com.

2. Hjemmesidebygger ("Tjenesten")

Tjenesten er web-basert og lar brukere som registrerer en konto på Tjenesten å opprette og oppdatere en nettside. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, vil alle nye funksjoner som forbedrer den nåværende tjenesten, inkludert utgivelsen av nye verktøy og ressurser, være underlagt Tjenesteavtalen. Du erkjenner at Digital Garden kan etablere rutiner og begrensninger vedrørende bruk av tjenesten, og kan endre slike rutiner og begrensninger uten forvarsel til deg. Digital Garden forbeholder seg retten til når som helst å endre eller stanse, midlertidig eller permanent, Tjenesten (eller deler av denne) med eller uten varsel.

Digital Garden kan belaste gebyr for bruk av Tjenestene eller deler av dem, og kan inkludere reklame eller annet kommersielt innhold i Tjenesten.

Tjenestene kan omfatte, men ikke være begrenset til, dannelse, designe, lagring, ledelse, deling og linking av media og / eller dokumentfiler (inkludert, men ikke begrenset til tekst, bruker kommentarer, meldinger, informasjon, data, grafikk, fotografier , bilder, illustrasjoner, animasjoner, programvare, lyd og video, også kollektivt kjent som "innhold").

Digital Garden kan endre, suspendere eller avslutte enhver eller alle tjenestene eller noe innhold eller annen grunn, når som helst, inkludert tilgjengeligheten av enhver funksjon eller deler av innholdet etter eget forgodtbefinnende. Digital Garden kan innføre begrensninger på alle eller noen av tjenestene eller begrense tilgangen til deler av eller alle Tjenestene uten varsel eller ansvar.

3. Registrering til Tjenesten

Du må registrere deg som bruker av Tjenesten for å kunne ta den i bruk. Du må gi Digital Garden en gyldig e-postadresse og deretter et passord. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet og kontoen, og er fullt ut ansvarlig for all aktivitet som skjer under ditt passord eller konto. Du samtykker til:

(A) straks varsle Digital Garden skriftlig om enhver uautorisert bruk av ditt passord eller konto.

(B) straks varsle Digital Garden skriftlig om enhver misstanke om brudd på sikkerheten.

(C) å sørge for å logge ut fra kontoen din etter hver økt.

(D) å ikke dele brukernavn og passord med tredje part.

(E) å oppbevare brukernavn og passord på en trygg og sikker måte.

Av hensyn til bruk av tjenesten, samtykker du til:

(F) å tillate Digital Garden å kontakte deg på e-postadressen din med personlig markedsføring, inkludert men ikke begrenset til opplysninger om registreringen, supportinformasjon, oppdateringer, systemmelding og introduksjons materialer.

(G) oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om deg selv som du blir bedt om i Tjenestens registreringsskjema,

(H) å vedlikeholde og oppdatere registrerte data slik at de er sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige. Dersom du oppgir informasjon som er usanne, unøyaktige, ikke aktuelle eller ufullstendige, eller Digital Garden har skjellig grunn til å mistenke at opplysningene er uriktige, unøyaktige, ikke aktuelle eller ufullstendige, har Digital Garden rett til å suspendere eller avslutte din konto og nekte nåværende eller fremtidig bruk av Tjenesten (eller deler av denne).

4. Tekniske minimumskrav

Tjenesten stiller følgende minimumskrav til datamaskinen som benyttes: Prosessor: Intel Core i3 eller nyere. Operativsystem: Windows 7. Minne: 4GB. Nettleser: Internet Explorer (versjon 11 eller nyere), Mozilla Firefox (versjon 35), Safari (versjon 8 eller nyere), Google Chrome (versjon 8.1 eller nyere) og Opera (versjon 27 eller nyere). Internettlinje: Bredbånd 1Mb

5. Ansvar for innhold som publiseres via Tjenesten

Du aksepterer det fulle ansvar for alle dine aktiviteter ved å bruke Tjenesten, inkludert din oppførsel på stedet og enhver og alt innhold du kan sende inn, poste eller dele via Tjenesten.

Ansvaret for publisering av all informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, bilder, grafikk, video, meldinger, varer, produkter, tjenester eller andre materialer ("Innhold") er på personen som publiserer Innholdet. Du, og ikke Digital Garden er fullt ut ansvarlig for alt innhold som du laster opp, legge ut, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig via Tjenesten. Digital Garden kontrollerer ikke innhold som legges ut via Tjenesten, og som sådan, garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på slikt innhold.

Du forstår at ved å bruke tjenesten, kan du bli utsatt for innhold som er støtende, uanstendig eller upassende. Under ingen omstendigheter vil Digital Garden være ansvarlig på noen måte for noe Innhold, inkludert, men ikke begrenset til, for eventuelle feil eller utelatelser i noe innhold, eller for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruk av innhold som er publisert, overført eller gjort tilgjengelig via tjenesten på annen måte. Du erkjenner at Digital Garden ikke forhånds-kontrollerer innhold, men at Digital Garden skal ha rett (men ikke plikt) etter eget skjønn å nekte, flytte eller slette noe innhold som er tilgjengelig via Tjenesten. Uten å begrense det foregående, har Ditigal Garden rett til å fjerne innhold som bryter med Tjenesteavtalen eller på annen måte er støtende i henhold til Digital Gardens eget skjønn. Du godtar at du må vurdere, og bære all risiko forbundet med bruk av noe Innhold, herunder enhver tillit til riktigheten, fullstendigheten, eller nytten av slikt innhold.

Digital Garden tillater ikke COPYRIGHT krenkende AKTIVITETER OG BRUDD PÅ OPPHAVSRETTIGHETER i Tjenesten, og Digital Garden VIL FJERNE ALL krenkende innhold hvis riktig varslet om at slikt innhold krenker en annens ÅNDSVERK.

Du erkjenner og godtar at Digital Garden kan bevare innhold, og kan også avsløre innhold hvis det er nødvendig for å gjøre det ved lov, eller ved god tro om at en slik bevaring eller utlevering er nødvendig for å:

(A) håndheve Tjenesteavtalen

(B) overholde juridiske prosesser;

(C) beskytte rettigheter, eiendom eller personlig sikkerhet for Digital Garden, dets brukere og publikum.

(D) svare på påstander om at noe Innhold krenker rettighetene til tredjeparter;

Innhold som blir funnet eller rapportert å være i strid med, men ikke begrenset til, følgende vilkår, vil det være i Digital Gardens eget skjønn om hvilke grep bør tas.

Du godtar at du ikke vil:

(E) ligne en person eller enhet, inkludert, men ikke begrenset til, en Digital Garden offisiell representant, eller feilaktig eller på annen måte prøve å framstå som en annen person eller enhet;

(F) laste opp, legge ut, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som er:

(1) Skadelig,

(2) Ulovlig,

(3) Krenkende for andres privatliv.

(4) Fornærmende eller ærekrenkende,

(5) Truende,

(6) Trakasserende,

(7) Villedende,

(8) Vulgært eller obskønt,

(9) Injurierende,

(10) Hatefullt, rasisisisk eller etnisk støtende,

(11) Dele overgrep eller seksuelt misbruk av barn,

(12) Vise seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr,

(13) Vise eller linke til pornografisk materiale,

(14) fremme rasehat, eller vise grusomme eller umenneskelige voldshandlinger,

(G) "forfølge" eller på annen måte sjikanere en annen;

(H) be om passord eller personlig identifiserende informasjon for kommersielle eller ulovlige formål fra andre brukere;

(I) laster opp, eller på annen måte overføre innhold som krenker patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett, rett til personvern eller publisitet, eller andre rettigheter til noen part;

(J) skade mindreårige

(K) forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til noe Innhold som overføres gjennom Tjenesten;

(L) laster opp, eller på annen måte overføre innhold som du ikke har rett til å overføre i henhold til lov eller kontrakt eller betrodd forhold (slik som innsideinformasjon, fortrolig og konfidensiell informasjon lært eller avslørt som en del av ansettelsesforhold eller under fortrolighets avtaler);

(M) laste opp, legge ut, eller sende uønsket kommersiell e-post eller "spam". Dette inkluderer uetisk markedsføring, reklame, eller noen annen praksis som er på noen måte forbundet med "spam", som

(1) sende masse e-post til mottakere som ikke har bedt om e-post fra deg eller med en falsk avsenderadresse,

(2) fremme et område med upassende linker, titler, beskrivelser, eller

(3) fremme ditt nettsted ved å legge ut flere innleveringer i offentlige fora som er identiske;

(N) laste opp, eller på annen måte overføre materiale som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer utviklet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til dataprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;

(O) forstyrre eller avbryte tjenesten eller servere eller nettverk knyttet til Tjenesten, eller nekte å adlyde krav, prosedyrer, retningslinjer eller bestemmelser i nettverket knyttet til Tjenesten;

(P) med vilje eller utilsiktet bryte gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover,

(Q) foreta en automatisk bruk av systemet.

(R) fremme eller gi instruksjoner om ulovlige aktiviteter, fremme fysisk skade mot grupper eller enkeltpersoner, eller fremme noen handling av grusomhet mot dyr. Dette kan inkludere, uten begrensning, og gir instruksjoner om hvordan du monterer bomber, granater og andre våpen eller brannstifter enheter;

(S) tilbud om salg eller selge noen element, vare eller tjeneste som

(1) bryter gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover,

(2) du ikke har full rett eller myndighet under alle relevante lover og forskrifter for å tilby og selge, inkludert alle nødvendige lisenser og godkjenninger, eller

(3) Digital Garden bestemmer, etter eget skjønn, er upassende for salg gjennom Tjenesten;

(T) øke omfanget av tjenesten som du har registrert deg for; for eksempel å tilegne deg tilgang til å bruke verktøy du ikke har rett til å bruke, eller slette, legge til eller på annen måte endre andres kommentarer eller innhold.

(U) bruke tjenesten som en videresending til en annen nettside;

Dersom en bruker er rapportert å være i strid med bokstaven eller ånd av disse vilkårene, beholder Digital Garden retten til å si opp en slik konto når som helst og uten ytterligere varsel.

6. abonnementsavgift og betaling

Når nettsiden er opprettet på Digital Garden og prøvetiden på 30 dager er passert, må brukeren betale for å få fortsette å bruke Tjenesten.

Følgende betalingsvilkår gjelder for Tjenesten:

(1) Samtlige priser kan endres. Økninger i pris kan endres med minimum 1 måneders varsel, med virkning fra avtalens fornyelse. Melding om prisendringer sendes til e-postadressen som Kunden har oppgitt ved bestilling. Kunden kan innen den samme fristen si opp avtalen, dersom prisendringen ikke aksepteres.

(2) Tjenestene betales alltid på forskudd, enten månedlig eller årlig, og vil ikke bli refundert i sin helhet eller delvis dersom tjenesten avsluttes i løpet av den perioden betalingen er knyttet til;

(3) Digital Garden forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til endringer i konsumprisindeksen uten forutgående varsling.

Alle priser er eksklusiv skatter, avgifter eller gebyrer pålagt av skattemyndighetene, og du er ansvarlig for betaling av alle slike skatter, avgifter eller plikter. Du samtykker i å betale for slike avgifter som kan være aktuelt for din bruk av tjenesten og utbetalinger gjort av deg.

Abonnementsavgift på "Ubegrenset" tjenester er gjenstand for rettferdig bruk. Digital Garden forbeholder seg retten til å innstille tjenestene uten forvarsel for noen brukere som krenker rettferdig bruk politikk. Dette inkluderer:

(4) Bruk av tjenesten som en ren fillagring og / eller hosting service.

(5) Eksternt tilgang til tjenesten ved hjelp av automatiserte metoder.

(6) Distribuerer opphavsrettsbeskyttet eller annet innhold av ulovlig natur

For kontoer som benytter uforholdsmessig mye ressurser forbeholder Digital Garden seg retten til å vurdere prisen for Tjenesten, samt øke prisen for å dekke kostnadene forbundet med lagringsplass og båndbredde.

Som en referanse anser Digital Garden mye ressursbruk å være 20 GB lagringsplass og 100Mb båndbredde.

Det endelige avgjørelsen om en konto er i strid med noen av disse retningslinjene er opp til Digital Garden å avgjøre.

7. Oppsigelse av tjenesten

Hver avtaleperiode løper fast, uten rett til oppsigelse, for en periode på 12 måneder med mindre annet fremgår. Kunden kan si opp Avtalen inntil 30 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper. Dersom Kunden ikke mottar bekreftelse fra Digital Garden om behandling av oppsigelsen, regnes oppsigelsen ikke som mottatt.

Hvis du sier opp Tjenesten, blir den kansellert umiddelbart. Etter kansellering, vil du ikke lenger ha tilgang til din nettside og all informasjonen som finnes der kan bli slettet av Digital Garden. Digital Garden påtar seg intet ansvar for slettet informasjon eller innhold.

Ved kjøp av Tjenester hos Digital Garden som løper i en fastsatt periode, aksepterer Kunden Tjenesten som levert når Tjenesten er aktivert og gjort tilgjengelig for Kunden. Fra og med Tjenesten er gjort tilgjengelig er den ikke under noen omstendighet refunderbar i avtalefestet periode. Kunden må betale for Tjenesten ut avtaleperioden.

Du samtykker at Digital Garden, etter eget forgodtbefinnende kan slette ditt passord, og / eller konto, og fjerne eller slette alt innhold i Tjenesten, uansett årsak, inkludert og uten begrensning, mangel på bruk, eller hvis Digital Garden mener at du har krenket eller handlet i strid med bokstaven eller ånd av Tjenestevilkårene. Digital Garden kan også etter eget skjønn og når som helst, slutte å levere Tjenesten, eller deler av den, med eller uten varsel.

Du samtykker at en oppsigelse av din tilgang til Tjenesten, under enhver bestemmelse i denne Tjenesteavtale kan skje uten forvarsel, og aksepterer at Digital Garden umiddelbart kan deaktivere eller slette ditt nettsted, og all relatert informasjon og filer. Digital Garden forbeholder seg retten til å sperre din tilgang til filer eller Tjenesten. Du samtykker i at Digital Garden ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart ved avslutning av Tjenesten.

8. Publisering av innhold i Tjenesten

Du erkjenner at Digital Garden ikke forhåndskontrollerer innhold, men at Digital Garden skal ha rett (men ikke plikt) etter eget skjønn å nekte eller fjerne ethvert innhold som er tilgjengelig via tjenesten. Uten å begrense det foregående, har Digital Garden rett til å fjerne innhold som bryter med Tjenesteavtalen eller på annen måte er upassende. Du godtar at du må vurdere, og bære all risiko forbundet med bruk av noe Innhold, herunder enhver tillit til riktigheten, fullstendigheten, eller nytten av slikt innhold.

Ved å sende innhold til Digital Garden for etableringen av et nettsted, gir du Digital Garden en verdensomspennende, royalty-fri, og ikke-eksklusiv lisens til å reprodusere, modifisere, tilpasse og publisere innholdet i plattformen. Denne lisensen gjelder bare så lenge du fortsetter å være en Digital Garden kunde og skal opphøre på tidspunktet ditt nettsted er avsluttet.

9. Erstatningsansvar

Du samtykker i å holde Digital Garden, og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter, samarbeidspartnere eller andre samarbeidspartnere, og ansatte skadesløse fra ethvert krav eller pålegg, herunder

(1) rimelige advokathonorarer,

(2) utviklingkostnader fra tredjepart,

(3) gjenopprettelseskostnader for innhold i Tjenesten som har gått tapt uansett årsak eller grunn,

(4) tap av inntekt,

(5) tap av renommé og / eller markedsandeler

(6) din bruk av tjenesten, dine besøkendes aktiviteter, din tilkobling til tjenesten,

(7) din overtredelse av Tjenesteavtale, eller din krenkelse av andres rettigheter, enten du er en registrert bruker eller ikke.

Brukeren alene er ansvarlig for hans eller hennes handlinger når du bruker tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, kostnader for Internett-tilgang.

10. Digital Gardens Immaterielle rettigheter

Du erkjenner og godtar at Tjenesten og all nødvendig programvare som brukes i forbindelse med tjenesten ("Programvare") inneholder fortrolig og konfidensiell informasjon som er beskyttet av gjeldende regelverk for immaterielle rettigheter og andre lover. Du erkjenner og godtar at Innhold i informasjon som presenteres til deg gjennom Tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerker, servicemerker, patenter eller andre eiendomsrettigheter og lover videre. Bortsett fra det som er uttrykkelig autorisert av Digital Garden, samtykker du til ikke å endre, leie ut, lease, låne ut, selge, distribuere eller skape avledede verk basert på Tjenesten eller Programvaren, helt eller delvis.

Digital Garden ønsker ikke å motta konfidensiell eller fortrolig informasjon fra deg gjennom Tjenesten eller via e-post. Med mindre annet er avtalt skriftlig av en autorisert Digital Garden representant, noe materiale, informasjon eller idé du overfører til Digital Garden på noen måte kan spres eller brukes av Digital Gardens eller dets datterselskaper uten kompensasjon eller ansvar overfor deg for hvilket som helst formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter.

11. Fraskrivelse av garantier

DU FORSTÅR ​​OG ENIG I AT:

(A) BRUK AV TJENESTEN ER PÅ EGET ANSVAR. TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG". DIGITAL GARDEN FRASKRIVER ALLE GARANTIER AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET.

(B) DIGITAL GARDEN fører rimelige tiltak for å opprettholde tjenesten, men er ikke ansvarlig for eventuell skade, TAP AV DATA, KUNDEINFORMASJON eller leverandørens DATA, INNTEKT, ELLER ANDRE SKADER PÅ FORRETNINGEN SOM FØLGE AV forsinkelse, feillevering ELLER manglende levering av informasjon fra Digital Garden, innskrenke eller tap av tilgang, bugs eller andre feil, uautorisert bruk på grunn av din DELING AV TILGANG TIL TJENESTEN, ELLER ANDRE SAMSPILL MED SERVICENE. DIGITAL GARDEN GARANTERER IKKE AT

(1) TJENESTEN VIL MØTE DINE SPESIELLE BEHOV,

(2) TJENESTEN VIL VÆRE UTEN MANGLER, 100% SIKKER ELLER 100% FEILFRITT,

(3) RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS VED BRUK AV TJENESTEN VIL VÆR NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG,

(4) KVALITETEN PÅ PRODUKTER, tjenester, informasjon eller annet materiale kjøpt eller ervervet AV DEG GJENNOM TJENESTEN vil oppfylle dine forventninger, og

(5) EVENTUELLE FEIL I PROGRAMMET BLIR RETTET.

(C) MATERIALE LASTET NED ELLER ANNEN MÅTE HENTES GJENNOM BRUK AV TJENESTEN ER PÅ EGET ANSVAR OG AT DU VIL VÆRE ALENE ANSVARLIG FOR NOEN SKADE PÅ DATASYSTEMET ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV NEDLASTING AV SLIKT MATERIALE.

(D) INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, verken muntlig eller skriftlig, SKAFFET GJENNOM ELLER FRA TJENESTEN SKAL SKAPE EN GARANTI HVIS IKKE UTTRYKKELIG NEVNT I TJENESTEAVTALEN.

12. Ansvarsbegrensning

DU FORSTÅR ​​OG ENIG I AT DIGITAL GARDEN IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, SKADER ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP, SOM FØLGE AV :

(1) BRUK AV ELLER IKKE Å KUNNE BRUKE TJENESTEN;

(2) kostnadene ved anskaffelse av erstatningsvarer OG TJENESTER SOM FØLGE AV VARER, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER kjøpt eller ervervet eller meldinger mottatt eller transaksjoner inngås gjennom eller fra tjenesteleverandøren;

(3) uautorisert tilgang til eller endring av din dataoverføring, eller;

(4) UTTALELSER ELLER OPPTREDEN AV TREDJEPART PÅ SERVICE; ELLER

(5) ALLE ANDRE FORHOLD KNYTTET TIL TJENESTEN,

(6) enhever kostnad forbundet med overføring av hjemmesiden til annen løsning uansett årsak,

(7) enhver kostnad for gjenopprettelse av data, bilder, tekster, design.

Digital Gardens erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset til Kundens direkte tap og er begrenset til et beløp tilsvarende avgiften som er betalt for Tjenestene for inneværende avtaleperiode.

Digital Garden kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til Kundens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Kunden har selv ansvar for å sikre at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende.

Digital Garden er ikke ansvarlig for innhold i søkemotorer, whois databaser og andre eksterne internettressurser.

Digital Garden ikke holdes ansvarlig for problemer med backup som skyldes defekt hardware eller software problemer.

Digital Garden kan ta ned Kundens Tjenester for en kortere periode for vedlikehold, omstrukturering eller liknende. Digital Garden skal varsle slike hendelser i god tid på dynify.com i den grad det er mulig, og Kunden kan ikke kreve økonomisk eller annen godtgjørelse for dette.

Digital Garden har ingen kontroll over informasjon som håndteres innen Tjenesten og er følgelig ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tap som kan oppstå som følge av forsettlig eller uforutsett bruk fra Kundens side. Digital Garden er heller ikke ansvarlig for skade som oppstår som følge av virus eller hacking, DDOS angrep eller annet uforutsett som kan påvirke Digital Gardens servere.

13. Force majeure

Dersom gjennomføring av Avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

14. Domener

Digital Garden skal ikke innvolveres som en part ved tvist med domenenavnet, inkludert, men ikke begrenset til:

(1) Rettskjennelse fra en gyldig domstol.

(2) Bevis for svindel.

(3) Krangel om identiteten til eier eller administrativ kontakt.

(4) Uniform Domain-Name Dispute-Resolution handling (se https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en).

(5) At domenenavnet har "lås status".

(6) At domenenavnet har blitt overført mellom to registrarer.

Hvis Digital Garden likevel må innvolveres i en tvist, vil ressursene og tiden som går med til denne tvisten faktueres deg i henhold til følgende tabell:

Tidsrom / Timespris (virkedager mandag - fredag) / Timespris (helligdager)
08:00 - 16:00 / 1295,- / 2400,-
16:00 - 20:00 / 1800,- / 3600,-
20:00 - 08:00 / 2400,- / 4800,-

15. Trykkfeil

Digital Garden tar forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre hjemmesider, vår markedsføring eller på annen måte. Verken Digital Garden eller Kunden er bundet av Tjenesteavtalen om den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en skrive-/trykkfeil.

16. Generelt

Varsel til deg kan gjøres via e-post eller vanlig post. Meldinger og endringer i Tjenesteavtalen eller andre forhold kan vises som meldinger eller linker til meldinger inne på Tjenesten.

Tjenesteavtalen reguleres av norsk rett. Tvister mellom Kunden og Digital Garden skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti - 30 - dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

Partene vedtar Tønsberg tingrett som verneting.

Tjenesteavtalen utgjør hele avtalen mellom deg og Digital Garden og styrer din bruk av tjenesten, og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Digital Garden (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle tidligere versjoner av Tjenesteavtalen). Du kan også være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som kan gjelde når du bruker tilknyttede eller andre tjenester fra Digital Garden, tredjeparts innhold eller tredjeparts programvare. Ved kjøp av bilder fra gettyimages.no via Tjenesten gjelder følgende vilkår: http://www.gettyimages.no/Corporate/Terms.aspx.

Hvis noen bestemmelse i Tjenesteavtalen eller innarbeidede dokumenter er funnet av en kompetent domstol til å være ugyldig, er partene likevel enige om at domstolen skal forsøke å ta hensyn til partenes intensjoner som reflektert i bestemmelsen, og de øvrige bestemmelser i Tjenesteavtalen fortsatt ha full kraft og virkning. Du samtykker i at uavhengig av vedtekter eller lov til det motsatte, ethvert krav eller søksmål som følge av eller relatert til bruk av Tjenesten eller Tjenesteavtalen må være innlevert innen to (2) måneder etter at kravet eller årsaken til søksmålet oppstod eller kan de ikke inngis. Overskriftene i Tjenesteavtalen er bare til og har ingen rettslig eller kontraktsmessig virkning.

© Digital Garden 2015. Alle rettigheter reservert.

MVA registreringsnummer 984 106 211 

Scroll To Top